bnn.in.th จำหน่ายสินค้า ปลั๊กไฟ ได้มาตรฐานมอก. ป้องกันไฟเกิน ไฟกระชาก สายไฟแข็งแรง ม่านนิรภัยป้องกันมือโดน ทำจากวัสดุไม่ลามไฟ ที่มีให้เลือกตรงกับความต้องการของคุณ สามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้ง่ายๆ ในราคาพิเศษจากร้านบานาน่า

Show more

Plug

83 results found
Sort by:
TOSHINO
Toshino Plug 3 Way 3 Switch 3M. (ET-913) White
Toshino Plug 3 Way 3 Switch 3M. (ET-913) White
Plug | 3 Sockets | 3 Switches | 2300W / 10A | 250V | 3 m | Lifetime
฿475
ANITECH
Anitech Plug 2 Way 2 USB 1.1M. TIS H9022 White
Anitech Plug 2 Way 2 USB 1.1M. TIS H9022 White
TIS Sockets | 2 Sockets / 2 USB | 3500 W / 16A | 2200 W / 250V | 3 m | 3 Years
฿459
ANITECH
Anitech Plug 2 Way 2 USB 2M. TIS H622
Anitech Plug 2 Way 2 USB 2M. TIS H622
TIS Sockets | 2 Sockets / 2 USB | 3500W | 250V | 2 m | 5 Years
฿479
ANITECH
Anitech Plug 3 Way 1 Switch 2M. TIS H613
Anitech Plug 3 Way 1 Switch 2M. TIS H613
Plug | 3 Sockets | 1 Switch | 2200W / 10A | 250V | 2 m | 5 Years
฿359
ANITECH
Anitech Plug 3 Way 1 Switch 3M. H233 Pro White
Anitech Plug 3 Way 1 Switch 3M. H233 Pro White
TIS Sockets | 3 Sockets | 1 Switch | 2200W / 10A | 250V | 3 m | 3 Years
฿299
ANITECH
Anitech Plug 3 Way 1 Switch 3M. TIS H633
Anitech Plug 3 Way 1 Switch 3M. TIS H633
TIS Sockets | 3 Sockets | 1 Switch | 2200W / 10A | 250V | 3 m | 5 Years
฿389
ANITECH
Anitech Plug 3 Way 1 Switch TIS H1033
Anitech Plug 3 Way 1 Switch TIS H1033
Plug | 3 Sockets | 1 Switch | 2200W / 10A | 250V | 3 m | 5 Years
฿359
ANITECH
Anitech Plug 3 Way 1 Switch TIS H1033 Pink
Anitech Plug 3 Way 1 Switch TIS H1033 Pink
Plug | 3 Sockets | 1 Switch | 2200W / 10A | 250V | 3 m | 5 Years
฿359
ANITECH
Anitech Plug 4 Way 1 Switch 2 USB TIS H624 Blue
Anitech Plug 4 Way 1 Switch 2 USB TIS H624 Blue
Plug | 4 Sockets / 2 USB | 1 Switch | 2200W | 220V | 3 m | 5 Years
฿650
ANITECH
Anitech Plug 4 Way 1 Switch TIS H654 White
Anitech Plug 4 Way 1 Switch TIS H654 White
Plug | 4 Sockets | 2 Switchess | 2500W | 220V | 2 m | 5 Years
฿650
ANITECH
Anitech Plug 4 Way 2 Switch TIS Sockets H604
Anitech Plug 4 Way 2 Switch TIS Sockets H604
Plug | 4 Sockets | 2 Switches | 2500W | 220V | 3 m | 5 Years
฿550
ANITECH
Anitech Plug 4 Way 4 Switch 2 USB TIS H5234
Anitech Plug 4 Way 4 Switch 2 USB TIS H5234
Plug | 4 Sockets / 2 USB | 4 Switches | 2200W / 10A | 250V | 3 m | 5 Years
฿599
Save up to ฿30
ANITECH
Anitech Plug 4 Way 4 Switch 2 USB TIS H5234 Green
Anitech Plug 4 Way 4 Switch 2 USB TIS H5234 Green
Type Plug | 4 Sockets / 2 USB | 4 Switch | 2200W / 10A | 250V | 3 m. | 5 Years
฿629
ANITECH
Anitech Plug 4 Way 4 Switch 3 M. TIS. H3234 White
Anitech Plug 4 Way 4 Switch 3 M. TIS. H3234 White
TIS Sockets | 4 Sockets | 4 Switch | 2200W / 10A | 250V | 3 m | 5 Years
฿439
ANITECH
Anitech Plug 4 Way 4 Switch 3 M. TIS. H3334
Anitech Plug 4 Way 4 Switch 3 M. TIS. H3334
TIS Sockets | 2200 Watts | 250V | 3M. | 5 Years
฿489
ANITECH
Anitech Plug 4 Way 4 Switch 5 M. TIS. H7054 White
Anitech Plug 4 Way 4 Switch 5 M. TIS. H7054 White
TIS Sockets | 4 Sockets 4 Switch | 3500 Watts | 250V 5 Years
฿650
ANITECH
Anitech Plug 4 Way 4 Switch TIS H3134 Green
Anitech Plug 4 Way 4 Switch TIS H3134 Green
Plug | 4 Sockets | 4 Switches | 2200W / 10A | 250V | 3 m | 5 Years
฿459
ANITECH
Anitech Plug 5 Way 1 Switch TIS Sockets H605
Anitech Plug 5 Way 1 Switch TIS Sockets H605
Plug | 5 Sockets | 1 Switch | 2500W | 220V | 3 m | 5 Years
฿590
ANITECH
Anitech TIS Plug 2 Way 1 Switch 2 USB 2M. H222
Anitech TIS Plug 2 Way 1 Switch 2 USB 2M. H222
TIS Sockets | 2 Sockets / 2 USB | 1 Switch | 2200W / 10A | 250V | 2 m | 3 Years
฿289
ANITECH
Anitech TIS Plug 3 Way 1 Switch 2M. H123
Anitech TIS Plug 3 Way 1 Switch 2M. H123
TIS Sockets | 3 Sockets | 1 Switches | 2200 W / 10A | 250V | 2 m | 3 Years
฿179
ANITECH
Anitech TIS Plug 4 Way 2 USB 3M. H5134
Anitech TIS Plug 4 Way 2 USB 3M. H5134
Plug | 4 Sockets / 2 USB | 1 Switch | 2200W / 10A | 250V | 3 m | 3 Years
฿369 - ฿529
Save up to ฿90
ANITECH
Anitech TIS Plug 5 Way 1 Switch 3M. H1035 White
Anitech TIS Plug 5 Way 1 Switch 3M. H1035 White
TIS Sockets | 5 Sockets | 1 Switch | 2200W / 10A | 250V | 3 m | 5 Years
฿399
ANITECH
Anitech TIS Plug 5 Way 5 Switch 3M. H3035 White
Anitech TIS Plug 5 Way 5 Switch 3M. H3035 White
TIS Sockets | 5 Sockets | 5 Switches | 2200 W / 10A | 250V | 3 m | 5 Years
฿579
DATA
DATA Plug 3 Way 1 Switch 3M. AP3146
DATA Plug 3 Way 1 Switch 3M. AP3146
TIS | 3 Sockets | 1 Switch | 2300W / 10A | 230V | 3 m | 2 Years
฿299