bnn.in.th จำหน่ายสินค้า ปลั๊กไฟ ได้มาตรฐานมอก. ป้องกันไฟเกิน ไฟกระชาก สายไฟแข็งแรง ม่านนิรภัยป้องกันมือโดน ทำจากวัสดุไม่ลามไฟ ที่มีให้เลือกตรงกับความต้องการของคุณ สามารถสั่งปลั๊กไฟออนไลน์ได้ง่ายๆ ในราคาพิเศษจากร้านบานาน่า

Show more

Plug

71 results found

Sort by:
PHILIPS
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Philips 5 Way 5 Switch 5M. (CHP3457WC/67)
ปลั๊กไฟ Philips 5 Way 5 Switch 5M. (CHP3457WC/67)
5 Sockets| 5 Switch |Power : 2300W | Warranty:2 Years
฿700
PHILIPS
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Philips 5 Way 5 Switch 3M. (CHP3457WB/67)
ปลั๊กไฟ Philips 5 Way 5 Switch 3M. (CHP3457WB/67)
5 Sockets | 5 Switch | 2300W | Warranty:2 Years
฿600
PHILIPS
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Philips 4 Way 4 Switch 3M. (CHP3447WB/67)
ปลั๊กไฟ Philips 4 Way 4 Switch 3M. (CHP3447WB/67)
4 Sockets | 4 Switch | 2300W | Warranty:2 Years
฿550
PHILIPS
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Philips 4 Way 1 Switch 3M. (CHP2444WB/67)
ปลั๊กไฟ Philips 4 Way 1 Switch 3M. (CHP2444WB/67)
4 Sockets | 1 Switch | 2300W | Warranty:2 Years
฿490
DATA
ผ่อน 0%
ปลั๊กแปลงไฟ DATA Adapter 1 Way 2 USB (ALUC36) White
ปลั๊กแปลงไฟ DATA Adapter 1 Way 2 USB (ALUC36) White
Universal Adpater l Number of Sockets : 1 l Power : 2300W l Color : White l Warranty : 1 Year
฿119
DATA
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ DATA 2 Way 3 Switch 2 USB 3M. (HMWC3226 3M)
ปลั๊กไฟ DATA 2 Way 3 Switch 2 USB 3M. (HMWC3226 3M)
2 Sockets l 2300W l 3M l Warranty : 2 Years
฿399
ANITECH
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Anitech TIS Plug 3 Way 1 Switch 3M. (H1233)
ปลั๊กไฟ Anitech TIS Plug 3 Way 1 Switch 3M. (H1233)
3 Sockets l 2200 W l 250 Volt l 3M l Warranty : 5 Years
฿219 - ฿259
Save up to ฿40
DATA
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ DATA 2 Way 1 Switch 2 USB 3M. (APUC3146 3M)
ปลั๊กไฟ DATA 2 Way 1 Switch 2 USB 3M. (APUC3146 3M)
2 Sockets l Power : 2300W l 3M l Warranty : 2 Years
฿289
Save up to ฿40
TOSHINO
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Toshino Plug 5 Way 6 Switch 2 USB 5M. (P5375USB-5M WG) White
ปลั๊กไฟ Toshino Plug 5 Way 6 Switch 2 USB 5M. (P5375USB-5M WG) White
5 Sockets l 6 Switch | 2 USB l 2300W l 5M l Warranty : 3 Years
฿890
TOSHINO
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Toshino Plug 4 Way 4 Switch 3M. (JT4-3M) White
ปลั๊กไฟ Toshino Plug 4 Way 4 Switch 3M. (JT4-3M) White
4 Sockets | 4 Switch l 16A/3600W l Warranty : 3 Years
฿640
DATA
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ DATA 2 Way 3 Switch 2 USB 3M. (HMDU3265 M3S) Silver
ปลั๊กไฟ DATA 2 Way 3 Switch 2 USB 3M. (HMDU3265 M3S) Silver
2 Sockets | 3 Swicth | 2 USB l 3600 W l 3M l Warranty : 5 Years
฿519
TOSHINO
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Toshino 3 Way 1 Switch 3M. (SO-33)
ปลั๊กไฟ Toshino 3 Way 1 Switch 3M. (SO-33)
3 Sockets l 1 Switch l 10A/2300W l 3M l Warranty 3 Years
฿265
TOSHINO
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Toshino 4 Wat 4 Switch 2x USBA, 1x USB-C 3M. (WY-43)
ปลั๊กไฟ Toshino 4 Wat 4 Switch 2x USBA, 1x USB-C 3M. (WY-43)
4 Sockets | 4 Switch l 10A/2300W l 3M l Warranty : 3 Years
฿950
ANITECH
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Anitech 3 Way 3 Switch 2xUSB-A, 1xUSB-C 3M. H5333
ปลั๊กไฟ Anitech 3 Way 3 Switch 2xUSB-A, 1xUSB-C 3M. H5333
3 Sockets | 3 Switch | 2200 W l 250v l 3M l Warranty : 2 Years
฿759
TECHPRO
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ TECHPRO Plug 4 Way 1 Switch 2xUSB-A 1xType-C
ปลั๊กไฟ TECHPRO Plug 4 Way 1 Switch 2xUSB-A 1xType-C
TIS l 2300W, 10A/250V-Max l Cable Length : 3 m. l Color : White l Warranty : 1 Year
฿590
Save up to ฿200
TOSHINO
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Toshino Adapter 4 USB PD Quick Charge (TS-1PD)
ปลั๊กไฟ Toshino Adapter 4 USB PD Quick Charge (TS-1PD)
Adapter |3 USB Type A / 1 USB Type C | 1.2 m. | AC 100-240V | Warranty : 5 Year
฿559
ANITECH
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Anitech  4 Way 4 Switch 3 M.  H3234
ปลั๊กไฟ Anitech 4 Way 4 Switch 3 M. H3234
4 Sockets | 4 Switch | 2200W / 10A | 250V | 3M | Warranty : 5 Year
฿399
Save up to ฿40
ANITECH
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Anitech  4 Way 4 Switch 5 M.  H7054
ปลั๊กไฟ Anitech 4 Way 4 Switch 5 M. H7054
4 Sockets | 4 Switch | 3500 W | 250V | 5M | Warranty : 5 Year
฿579
Save up to ฿71
Out of stock
ANITECH
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Anitech Plug 4 Way 4 Switch 3 M. TIS. H3334
ปลั๊กไฟ Anitech Plug 4 Way 4 Switch 3 M. TIS. H3334
TIS Sockets | 2200 Watts | 250V | 3M. | 5 Years
฿489
DATA
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ DATA Plug 3 Way 1 Switch 3M. AP3146
ปลั๊กไฟ DATA Plug 3 Way 1 Switch 3M. AP3146
TIS | 3 Sockets | 1 Switch | 2300W / 10A | 230V | 3 M | Warranty : 1 Year
฿229 - ฿299
Save up to ฿70
ANITECH
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Anitech 3 Way 1 Switch 2M. H223
ปลั๊กไฟ Anitech 3 Way 1 Switch 2M. H223
3 Sockets | 1 Switch | 2200W | 250V | 2M | Warranty : 3 Year
฿199
DATA
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ DATA 4 Way 4 Switch 5M.  HM4496M5W
ปลั๊กไฟ DATA 4 Way 4 Switch 5M. HM4496M5W
4 Sockets | 4 Switchess | 2300W | 250V | 5M | 2 Years
฿339
Save up to ฿60
DATA
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ DATA 4 Way 4 Switch 3M. HM4496M3W
ปลั๊กไฟ DATA 4 Way 4 Switch 3M. HM4496M3W
4 Sockets | 4 Switchess | 2300W | 250V | 3M |Warranty 1 Year
฿299
Save up to ฿60
TOSHINO
ผ่อน 0%
ปลั๊กไฟ Toshino EA-E
ปลั๊กไฟ Toshino EA-E
Universal Socket | 1 Socket | 3500W | 1 Year
฿130