เงื่อนไขการรับสินค้า DRIVE THRU

 เงื่อนไขการรับสินค้า DRIVE THRU
- เฉพาะการรับสินค้าบริการ Drive Thru ที่ Com7 สำนักงานใหญ่ บางนา เท่านั้น
- ลูกค้าจะต้องใช้ข้อความยืนยันผ่านระบบ SMS  และบัตรประชาชนในการเข้ารับสินค้า
- ช่วงเวลาที่ลูกค้าจะสามารถเข้ามารับสินค้าได้อยู่ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. ทุกวัน
- ลูกค้าจะต้องเข้ามารับสินค้าภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากทำการสั่งซื้อ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ในกรณีที่มารับสินค้าแทน จะต้องใช้เอกสารเอกสารใบมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประชาชนผู้สั่งซื้อและผู้รับมอบ
- หากทำการสั่งซื้อหลังเวลา 15.00 น. จะได้รับสินค้าในวันถัดไป