ช้อปเต็มแม็กซ์ ลดหย่อนได้ชัวร์ที่ BNN.in.th อ่านเพิ่มเติมคลิก>

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

- การสั่งซื้อสินค้า Samsung Galaxy S23 Series ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น (ผ่าน QR Code, บัตรเครดิต/เดบิต , ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต , หักผ่านบัญชีธนาคาร/ATM/Mobile Banking , Rabbit Line Pay)
- การสั่งจองสินค้า Samsung Galaxy S23 Series ล่วงหน้า จำกัดไม่เกิน 2 ชิ้น/ออเดอร์

- เมื่อลูกค้าสั่งจองสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะมี SMS และ email เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ และระบุวันที่เริ่มจัดส่ง ภายใน 3 วันทำการ (ไม่สามารถใช้ Hotmail ได้)

- ระยะเวลาในการสั่งจองสินค้า Samsung Galaxy S23 Series ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566

- สินค้าจะเริ่มจัดส่งวันที่ 24 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป (ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง)

- การสั่งซื้อ Samsung Galaxy S23 Series ล่วงหน้าไม่สามารถทำการผ่อนชำระ 0% ร่วมกับสินค้าอื่นๆได้

- ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ Samsung Galaxy S23 Series ล่วงหน้า ร่วมกับสินค้ารายการอื่นนั้น รายการสินค้าอื่นๆจะถูกจัดส่งไปพร้อมกับ Samsung Galaxy S23 Series เท่านั้น

- การสั่งซื้อ Samsung Galaxy S23 Series ล่วงหน้านั้น จะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุในการจัดส่งเท่านั้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

- กรณีมีเงื่อนไขใดที่เป็นข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ข้อที่จะต้องตีความ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว และให้ถือเป็นที่สุด- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การสั่งจองสินค้านี้เฉพาะลูกค้าที่สั่งจองตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ห้ามลูกค้าโอนสิทธิ์ให้กับบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นใด

- หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูล 02-017-7788 ทุกวันเวลาทำการ 09:00 - 19:00 น.