bnn.in.th จำหน่ายสินค้า Harddrive HDD & Solid State Drive SSD ฮาร์ดดิสก์ และ เอสเอสดี สำหรับใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการความจุ ความเร็วในการใช้งาน สำหรับคอมพิวเตอร์ประกอบ จากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ราคาสุดคุ้ม  ที่มีให้เลือกตรงกับความต้องการของคุณ

Show more

Harddisk & Solid State Drive

247 results found
Sort by:
ACER
ผ่อน 0%
ACER SSD FA100 1TB M.2 NVMe R3300MB/s W2700MB/s -5Year
ACER SSD FA100 1TB M.2 NVMe R3300MB/s W2700MB/s -5Year
Capacity: 1 TB | Size: M.2 2280 | Read: 3300 MB/s | Write: 2700 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿4,090
Save up to ฿710
ACER
ACER SSD FA100 256GB M.2 NVMe R1950MB/s W1300MB/s -5Year
ACER SSD FA100 256GB M.2 NVMe R1950MB/s W1300MB/s -5Year
Capacity: 256 GB | Size: M.2 2280 | Read: 1950 MB/s | Write: 1300 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿1,490
Save up to ฿160
ACER
ACER SSD FA100 512GB M.2 NVMe R3300MB/s R2700MB/s -5Year
ACER SSD FA100 512GB M.2 NVMe R3300MB/s R2700MB/s -5Year
Capacity: 512 GB | Size: M.2 2280 | Read: 3300 MB/s | Write: 2700 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿2,390
Save up to ฿300
ACER
ผ่อน 0%
ACER SSD RE100 1TB SATA 2.5 R560MB/s W520MB/s -5Year
ACER SSD RE100 1TB SATA 2.5 R560MB/s W520MB/s -5Year
Capacity: 1 TB | Size: 2.5 inch | Read: 560 MB/s | Write: 520 MB/s | Interface: SATA III
฿3,690
Save up to ฿710
ACER
ACER SSD RE100 256GB SATA 2.5 R560MB/s W520MB/s -5Year
ACER SSD RE100 256GB SATA 2.5 R560MB/s W520MB/s -5Year
Capacity: 256 GB | Size: 2.5 inch | Read: 560 MB/s | Write: 520 MB/s | Interface: SATA III
฿1,350
Save up to ฿120
ACER
ACER SSD RE100 512GB SATA 2.5 R560MB/s W520MB/s -5Year
ACER SSD RE100 512GB SATA 2.5 R560MB/s W520MB/s -5Year
Capacity: 512 GB | Size: 2.5 inch | Read: 560 MB/s | Write: 520 MB/s | Interface: SATA III
฿2,290
Save up to ฿180
ADATA
ADATA SSD GAMMIX S11 480GB PCIe M.2 2280 R3200MB/W1700MB (XPG) with Heatsink
ADATA SSD GAMMIX S11 480GB PCIe M.2 2280 R3200MB/W1700MB (XPG) with Heatsink
Capacity: 480 GB | Size: M.2 2280 | Read: 3200 MB/s | Write: 1700 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿1,580
Save up to ฿1,710
ADATA
ADATA SSD SU630 240GB SATA 2.5 3D R520MB/W450MB 3 Year
ADATA SSD SU630 240GB SATA 2.5 3D R520MB/W450MB 3 Year
Capacity: 240 GB | Size: 2.5 inch | Read: 520 MB/s | Write: 450 MB/s | Interface: SATA III
฿1,140
Save up to ฿230
ADATA
ADATA SSD SU630 480GB SATA 2.5 3D R520MB/W450MB 3 Year
ADATA SSD SU630 480GB SATA 2.5 3D R520MB/W450MB 3 Year
Capacity: 480 GB | Size: 2.5 inch | Read: 520 MB/s | Write: 450 MB/s | Interface: SATA III
฿1,790
Save up to ฿200
ADATA
ADATA SSD SX6000 128GB PCIe M.2 2280 R760MB/W660MB Gen3x2 (XPG)
ADATA SSD SX6000 128GB PCIe M.2 2280 R760MB/W660MB Gen3x2 (XPG)
Capacity: 128 GB | Size: M.2 2280 | Read: 760 MB/s | Write: 660 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x2
฿630
Save up to ฿660
ADATA
ADATA SSD SX6000 Lite 128GB PCIe M.2 2280 R1800MB/s W600MB/s Gen3X4 (XPG)
ADATA SSD SX6000 Lite 128GB PCIe M.2 2280 R1800MB/s W600MB/s Gen3X4 (XPG)
Capacity: 128 GB | Size: 2.5 inch | Read: 1800 MB/s | Write: 600 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿1,090
ADATA
ADATA SSD SX6000 Lite 256GB PCIe M.2 2280 R1800MB/s W900MB/s Gen3X4 (XPG)
ADATA SSD SX6000 Lite 256GB PCIe M.2 2280 R1800MB/s W900MB/s Gen3X4 (XPG)
Capacity: 256 GB | Size: 2.5 inch | Read: 1800 MB/s | Write: 900 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿1,690
Save up to ฿100
ADATA
ADATA SSD SX6000 Lite 512GB PCIe M.2 2280 R1800MB/s W1200MB/s Gen3X4 (XPG)
ADATA SSD SX6000 Lite 512GB PCIe M.2 2280 R1800MB/s W1200MB/s Gen3X4 (XPG)
Capacity: 512 GB | Size: 2.5 inch | Read: 1800 MB/s | Write: 1200 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿2,190
Save up to ฿800
ADATA
ผ่อน 0%
ADATA SSD SX8100 1TB PCIe M.2 2280 R3500MB/s W3000MB/s Gen3X4 (XPG) - 5 Year
ADATA SSD SX8100 1TB PCIe M.2 2280 R3500MB/s W3000MB/s Gen3X4 (XPG) - 5 Year
Capacity: 1 TB | Size: M.2 2280 | Read: 3500 MB/s | Write: 3000 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿4,990
Save up to ฿500
ADATA
ADATA SSD SX8200 Pro 256GB PCIe M.2 2280 R2950MB/s W1100MB/s Gen 3x4 (XPG)
ADATA SSD SX8200 Pro 256GB PCIe M.2 2280 R2950MB/s W1100MB/s Gen 3x4 (XPG)
Capacity: 256 GB | Size: M.2 2280 | Read: 2950 MB/s | Write: 1100 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿1,690
ADATA
ADATA SSD XPG SX8200 Pro 512GB PCIe M.2 2280 R3000MB/s W2100MB/s Gen3x4 (XPG)
ADATA SSD XPG SX8200 Pro 512GB PCIe M.2 2280 R3000MB/s W2100MB/s Gen3x4 (XPG)
Capacity: 512 GB | Size: M.2 2280 | Read: 3000 MB/s | Write: 2100 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿1,880
Save up to ฿1,110
ADDLINK
Addlink SSD S68  512GB M.2 Pcle R2100MB/s W1700MB/s - 5 Year
Addlink SSD S68 512GB M.2 Pcle R2100MB/s W1700MB/s - 5 Year
Capacity: 512 GB | Size: M.2 2280 | Read: 2100 MB/s | Write: 1700 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿2,290
Save up to ฿110
ADDLINK
ผ่อน 0%
Addlink SSD S68 1TB M.2 PCIe R2500MB/s W2100MB/s 5Y
Addlink SSD S68 1TB M.2 PCIe R2500MB/s W2100MB/s 5Y
Capacity: 1 TB | Size: M.2 2280 | Read: 2500 MB/s | Write: 2100 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿4,190
Save up to ฿100
ADDLINK
Addlink SSD S68 256GB M.2 PCIe R2000MB/s W1200MB/s 5Y
Addlink SSD S68 256GB M.2 PCIe R2000MB/s W1200MB/s 5Y
Capacity: 256 GB | Size: M.2 2280 | Read: 2000 MB/s | Write: 1200 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿1,290
Save up to ฿200
ADDLINK
ผ่อน 0%
Addlink SSD S70 1TB M.2 PCIe R3500MB/s W3000MB/s 5Y
Addlink SSD S70 1TB M.2 PCIe R3500MB/s W3000MB/s 5Y
Capacity: 1 TB | Size: M.2 2280 | Read: 3500 MB/s | Write: 3000 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿4,890
ADDLINK
Addlink SSD S70 256GB M.2 Pcle R3000 Mb/s W1000Mb/s
Addlink SSD S70 256GB M.2 Pcle R3000 Mb/s W1000Mb/s
Capacity: 256 GB | Size: M.2 2280 | Read: 3000 MB/s | Write: 1000 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿1,140
Save up to ฿650
ADDLINK
Addlink SSD S70 512GB M.2 Pcle R3400 Mb/s W2000 Mb/s
Addlink SSD S70 512GB M.2 Pcle R3400 Mb/s W2000 Mb/s
Capacity: 512 GB | Size: M.2 2280 | Read: 3400 MB/s | Write: 2000 MB/s | Interface: PCIe 3.0 x4
฿2,190
Save up to ฿800
ADDLINK
ผ่อน 0%
Addlink SSD S90 1TB M.2 PCIe R5000MB/s W4400MB/s 5Y
Addlink SSD S90 1TB M.2 PCIe R5000MB/s W4400MB/s 5Y
Capacity: 1 TB | Size: M.2 2280 | Read: 5000 MB/s | Write: 4400 MB/s | Interface: PCIe 4.0 x4
฿7,290
ADDLINK
ผ่อน 0%
Addlink SSD S95 1TB M.2 PCIe R7000MB/s W5000MB/s 5Y
Addlink SSD S95 1TB M.2 PCIe R7000MB/s W5000MB/s 5Y
Capacity: 1 TB | Size: M.2 2280 | Read: 7000 MB/s | Write: 5000 MB/s | Interface: PCIe 4.0 x4
฿8,890