ช้อปแล้วรับสินค้าที่ร้าน (CLICK & COLLECT)

ลูกค้าสามารถช้อปสินค้าบนเว็บไซต์และเลือกไปรับสินค้าที่ร้านสาขาของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) มากกว่า 600 สาขาทั่วไทย

วิธีการซื้อสินค้าและเลือกรับสินค้าที่ร้านบานาน่า สตูดิโอ7 คิงคองโฟน และร้านแบรนด์ช็อป

 1. เลือกสินค้าใส่ตระกร้าโดยกดปุ่ม “สั่งซื้อ” และตรวจสอบสินค้าที่เลือกก่อนเข้าสู่ระบบชำระเงิน
 2. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า เป็น “เลือกรับสินค้าที่ร้านบานาน่า สตูดิโอ7 คิงคองโฟน และร้านแบรนด์ช็อป ( Click & Collect )” เมื่อเข้าสู่ระบบการชำระเงิน
 3. เลือกร้านสาขาบานาน่า สตูดิโอ7 หรือร้านซัมซุง ช้อป ตามพื้นที่ภาค จังหวัด ที่ให้บริการ พร้อมทำการชำระเงินสำเร็จ
 4. ระบบจะทำการ ส่ง SMS แจ้งข้อมูลการเข้ารับสินค้า โดยจะระบุชื่อผู้สั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ สาขาที่เข้ารับสินค้า พร้อมรหัสรับสินค้า (Code 5 หลัก) เพื่อให้เข้ารับสินค้าที่ร้านสาขา ได้ในระยะเวลา 1- 3 วัน

หมายเหตุ : หากเลือกรับสินค้าที่ร้านสาขา จะไม่สามารถใช้บริการจ่ายเงินปลายทางที่ร้านสาขาได้

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า ไปที่จุดรับสินค้า ร้านบานาน่า สตูดิโอ7 คิงคองโฟน และร้านแบรนด์ช็อป ( Click & Collect )

กรุงเทพฯ และปริมณฑล : ระยะเวลา 1 – 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ

ต่างจังหวัด : ระยะเวลา 2 – 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ

หมายเหตุ

 • ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าที่ร้านสาขา ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาในการรับสินค้า
 • ลูกค้าต้องเข้ารับสินค้าที่สั่งซื้อภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่มี SMS และอีเมลแจ้งเข้ารับสินค้า จากบริษัทฯ

*สำคัญมาก* โปรดเตรียมหลักฐานเข้ารับสินค้าที่สาขา

1. กรณีเข้ารับสินค้าด้วยตนเอง

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ( Order Confirmation ) ที่ชำระเงินแล้ว ผ่านทาง Email
 • SMS ยืนยันคำสั่งซื้อ และ SMS ยืนยันการเข้ารับสินค้าที่สาขา

2. กรณีให้ผู้อื่นรับสินค้าแทน

 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ รับรองเอกสารถูกต้อง
 • เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ( Order Confirmation ) ที่ชำระเงินแล้ว ผ่านทาง Email 
 • SMS ยืนยันคำสั่งซื้อ และ SMS ยืนยันการเข้ารับสินค้าที่สาขา

หมายเหตุ : เลขที่ออเดอร์และบัตรประชาชน จะต้องตรงกันกับรายละเอียดการสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่ดำเนินการมอบสินค้าให้ท่าน หากเอกสารยืนยันไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด