PRE-ORDER Marshall Minor III

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- การสั่งซื้อสินค้า Marshall Minor III ล่วงหน้าแบบรับสินค้าที่บ้าน ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น (ผ่าน QR Code, บัตรเครดิต/เดบิต , ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต) 
- การสั่งซื้อสินค้า Marshall Minor III ล่วงหน้า จำกัดไม่เกิน 1 เครื่อง/ออเดอร์
- เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะมี SMS และ email เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ และระบุวันที่เริ่มจัดส่ง ภายใน 3 วันทำการ (ไม่สามารถใช้ Hotmail ได้)
- ระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า Marshall Minor III ตั้งแต่ 9 ต.ค. - 20 ต.ค. 2564
- สินค้าจะเริ่มจัดส่งวันที่ 21 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป (ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง)
- การสั่งซื้อ Marshall Minor III ล่วงหน้าไม่สามารถทำการผ่อนชำระ 0% ร่วมกับสินค้าอื่นๆได้
- ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ Marshall Minor III ล่วงหน้า ร่วมกับสินค้ารายการอื่นนั้น รายการสินค้าอื่นๆจะถูกจัดส่งไปพร้อมกับ Marshall Minor III เท่านั้น
- การสั่งซื้อ Marshall Minor III  ล่วงหน้านั้น จะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุในการจัดส่งเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- กรณีมีเงื่อนไขใดที่เป็นข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ข้อที่จะต้องตีความ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว และให้ถือเป็นที่สุด- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การสั่งจองสินค้านี้เฉพาะลูกค้าที่สั่งจองตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ห้ามลูกค้าโอนสิทธิ์ให้กับบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นใด
- หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูล 02-017-7788, 02-017-7770, 02-017-7778 ทุกวันเวลาทำการ 09:00 - 18:00 น.

ดูเพิ่มเติม

PRE-ORDER Marshall Minor III

1 รายการ
เรียงตาม: