เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 •  การสั่งซื้อสินค้า Pre-Order Microsoft Surface Laptop Studio2 i7 ล่วงหน้าแบบรับสินค้าที่บ้าน ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น  (ผ่าน QR Code, บัตรเครดิต/เดบิต , ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต) 
 • เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะมี SMS และ E-mail เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ และระบุวันที่เริ่มจัดส่ง ภายใน 3 วันทำการ (ไม่สามารถใช้ Hotmail ได้)
 • ระยะเวลาในการสั่งจองสินค้า   Pre-Order Microsoft Surface Laptop Studio2 i7  ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2566 (เวลา 10:00 น.) - 14 ธ.ค. 2566 (เวลา 23:59 น.)

 • สินค้าจะเริ่มจัดส่งวันที่ 15 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป (ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง)

 • การสั่งซื้อ Pre-Order Microsoft Surface Laptop Studio2 i7  ล่วงหน้าไม่สามารถทำการผ่อนชำระ 0% ร่วมกับสินค้าอื่นๆได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ ร่วมกับสินค้ารายการอื่นนั้น รายการสินค้าอื่นๆจะถูกจัดส่งไปพร้อมกับออเดอร์   Pre-Order Microsoft Surface Laptop Studio2 i7 เท่านั้น
 • การสั่งซื้อ   Pre-Order Microsoft Surface Laptop Studio2 i7   ล่วงหน้านั้น จะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุในการจัดส่งเท่านั้น 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
 • กรณีมีเงื่อนไขใดที่เป็นข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ข้อที่จะต้องตีความ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว และให้ถือเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การสั่งจองสินค้านี้เฉพาะลูกค้าที่สั่งจองตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ห้ามลูกค้าโอนสิทธิ์ให้กับบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นใด 
 • หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูล 02 017 7788 ทุกวันเวลาทำการ 09:00-18:00 น.
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และช้อปผ่าน BNN.in.th  เท่านั้น